Συχνότητα φαινομένου


Στην περίπτωση της Αφροδίτης, οι διαβάσεις επαναλαμβάνονται σε ζευγάρια, που οι δύο διαβάσεις απέχουν μεταξύ τους χρονικά κατά 8 έτη, ενώ το επόμενο ζευγάρι διαβάσεων ακολουθεί μετά από περισσότερα από 100 έτη (105,5 ή 121,5 έτη, εναλλάξ για κάθε σύνδεσμο).

Π.χ. το Δεκέμβριο του 1874 είχαμε μια διάβαση, την οποία ακολούθησε μια 8 χρόνια αργότερα, το Δεκέμβριο του 1882. Αυτή, πριν από 122 ολόκληρα χρόνια, ήταν και η προτελευταία διάβαση πριν τη φετινή! Ακολούθησε η διάβαση του 2004 και η φετινή. Το επόμενο ζευγάρι ακολουθεί μετά από 105 χρόνια (Δεκέμβριος 2117 και 2125 - Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Διαβάσεις Αφροδίτης 1601 - 2200
Διαβάσεις Δεκεμβρίου
(αναβιβάζων σύνδεσμος)
Διαβάσεις Ιουνίου
(καταβιβάζων σύνδεσμος)
7 - 12 - 1631
4 - 12 - 1639
6 - 6 - 1761
3 - 6 - 1769
9 - 12 - 1874
6 - 12 - 1882
8 - 6 - 2004
6 - 6 - 2012
11 - 12 - 2117
8 - 12 -2125
Συνολικά, στο χρονικό διάστημα από το 2000 π.Χ. έως το 4000 μ.Χ. (6000 χρόνια), 81 διαβάσεις της Αφροδίτης είναι ορατές από τη Γη. Από αυτές, οι 44 (ποσοστό 54,3%) συμβαίνουν στον καταβιβάζοντα σύνδεσμο (Ιούνιος) και οι 37 (ποσοστό 45,7%) στον αναβιβάζοντα σύνδεσμο (Δεκέμβριος).

Η εμφάνιση των ζευγαριών που απέχουν χρονικά 8 έτη εξηγείται από το γεγονός ότι οι χρόνοι περιφοράς της Γης και της Αφροδίτης γύρω από τον Ήλιο βρίσκονται σε συντονισμό 8/13. Με άλλα λόγια, στο χρονικό διάστημα στο οποίο η Γη συμπληρώνει 8 περιφορές γύρω από τον Ήλιο (8 Χ 365,25 = 2922 ημέρες), η Αφροδίτη εκτελεί 13 περιφορές (13 Χ 224,7 = 2921 ημέρες). Σαν αποτέλεσμα, μετά από 8 χρόνια, τα δύο ουράνια σώματα θα ξαναβρεθούν στην ίδια περίπου θέση στο διάστημα σε σχέση με τον Ήλιο, και έτσι μια δεύτερη διάβαση θα γίνει ορατή από τη Γη. Η διαφορά της μιας μέρας (ακριβέστερα περίπου 22 ώρες) που φαίνεται από τα πιο πάνω νούμερα, σημαίνει ότι την τρίτη φορά η Αφροδίτη θα βρεθεί τόσο νωρίς στο σύνδεσμο της σε σχέση με τη Γη, ώστε δε θα συμβεί μια νέα διάβαση (κάποιες πάλι φορές, λόγω αυτής της χρονικής διαφοράς, παρατηρείται μόνο μία αντί για δύο διαβάσεις σε έναν σύνδεσμο).

Μετά από είτε 105,5 είτε 121,5 έτη, οι κατάλληλες συνθήκες για μια διάβαση εμφανίζονται στον άλλο σύνδεσμο της τροχιάς της Αφροδίτης, οπότε θα έχουμε και πάλι ένα ζευγάρι διαβάσεων που απέχουν χρονικά 8 έτη.

Στη σημερινή εποχή, οι διαβάσεις λαμβάνουν χώρα περί τις 7 Ιουνίου και 9 Δεκεμβρίου (συν πλην μια ημέρα).
Λόγω όμως της αργής μετατόπισης της θέσεις των συνδέσμων της τροχιάς της Αφροδίτης, ως προς τη Γη, αυτές οι ημερομηνίες μετατοπίζονται με την πάροδο του χρόνου. Έτσι μετά από 1500 χρόνια, οι διαβάσεις θα λαμβάνουν χώρα κατά τα δύο ηλιοστάσια (21 Ιουνίου και 22 Δεκεμβρίου). Θα επιστρέψουν δε στις σημερινές ημερομηνίες (ένας πλήρης κύκλος) μετά από περίπου 80000 χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου