Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό που δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με το ESO και το ΕΑΑΕ για την διάβαση του 2004.

1. Γιατί η Διέλευση της Αφροδίτης συμβαίνει σπάνια και με ιδιαίτερο ρυθμό;

2. Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διέλευση της Αφροδίτης στον υπολογισμό της απόστασης Γης-Ηλίου

3. Πώς να υπολογίσουμε την απόσταση Γης- Ήλιου με βάση τη Διέλευση της Αφροδίτης

4. Κατά προσέγγιση μέθοδος για τον υπολογισμό της παράλλαξης

5. Ποια είναι η σημασία της διάβασης της Αφροδίτης;

6. Η Διάβαση του Ερμή στις 7 Μαΐου 2003


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου