Ατμοσφαιρικά φαινόμενα κατά τη διάβασηΑν και για πολλά χρόνια πιστεύονταν ότι το φαινόμενο της μελανής κηλίδας (black drop effect) οφειλόταν αποκλειστικά στην παραμορφωτική επίδραση της ταραχώδους γήινης ατμόσφαιρας, αλλά και στην ύπαρξη ατμόσφαιρας της Αφροδίτης, αναλύσεις ακριβείας από τους αστρονόμους J. M. PasachoffG. Schneider και L. Golub έδειξαν ότι το φαινόμενο είναι πιο σύνθετο. Στη φωτογραφία διακρίνεται το φαινόμενο κατά την εσωτερική επαφή του δίσκου του Ερμή με το ηλιακό χείλος, στη διάβαση της 17 Νοεμβρίου 1999. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα, από τo τροχιακό δορυφορικό παρατηρητήριο της NASA TRACE(Transition Region and Coronal Explorer). 
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι ο Ερμής δε διαθέτει πρακτικά δική του ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την ανάλυση των προαναφερθέντων αστρονόμων, το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί σαν αποτέλεσμα της συνδυαστικής επίδρασης της αμαύρωσης του ηλιακού χείλους (τα χείλη του ηλιακού δίσκου φαίνονται πιο σκοτεινά από ότι το κέντρο του) και των περιορισμών των οπτικών οργάνων παρατήρησης, λόγω της κυματικής φύσης του φωτός. Παρόλο που σήμερα γνωρίζουμε ότι η επίδραση της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης δεν είναι αρκετή για να εξηγήσει το φαινόμενο, ήδη από τις παρατηρήσεις των διαβάσεων του 18ου αιώνα διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η ύπαρξη της. 
Σύμφωνα με τους παρατηρητές: "Αμέσως μόλις ο δίσκος της Αφροδίτης είχε εισέλθει κατά το ήμισυ εντός του ηλιακού δίσκου, ένας λαμπρός μηνίσκος φάνηκε να καλύπτει όλο το τμήμα της περιμέτρου του δίσκου της που ήταν ακόμη εκτός του ηλιακού, κάνοντας έτσι ορατή όλη την περιφέρεια της. Αυτό το φαινόμενο ήταν εύκολα ορατό μέχρι λίγα λεπτά πριν την εσωτερική επαφή, και μετά χάθηκε σταδιακά (W. Wales και J. Dymont, Hudson Bay, 1769).

Εικόνα 7: Η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης κατά τη στιγμή της κατωτέρας συνόδου της στις 20 Ιουνίου 1964.
Ο δίσκος του Ήλιου είναι λίγες μοίρες στα αριστερά του πλανήτη. Φωτογραφία τραβηγμένη με ειδικά σχεδιασμένη "πλανητική κάμερα", από τον Rex Bohannon, Table Mountain Observatory (το φως του ηλιακού δίσκου έχει αποκοπεί με κατάλληλη διάταξη, ώστε στο τηλεσκόπιο να εισέρχεται μόνο το φως από το χείλος του δίσκου του πλανήτη). Το φαινόμενο οφείλεται στην διάθλαση του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης και πιθανώς να γίνει ορατό στη φετινή διάβαση λίγο πριν την 1η επαφή (ή κατά την είσοδο του δίσκου) και κατά την έξοδο (ή και αμέσως μετά την 4η επαφή).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου